POLITYKA PRYWATNOŚCI
PRZEDSIĘBIORSTWO WAL-TECH GmbH & Co. KG
 
 1.  Regulamin RODO 
  W niniejszym dokumencie przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi osobowymi. Jako administrator Państwa danych osobowych, stosujemy odpowiednie zasady i środki bezpieczeństwa zgodne z wymogami prawa obowiązującego w Polsce.

  Administratorem Państwa danych jest:   

  PRZEDSIĘBIORSTWO WAL-TECH GmbH & Co.KG
  Am Zirkel 25, 49757 Werlte
  Tel. +49 (0) 59 51 99 46 915
  Faks. +49 (0) 59 51 99 46 916
  Mail: info@wal-tech-gmbh.de
  Internet: wal-tech-gmbh.de

  Upoważniony dyrektor zarządzający: Tomasz Walkowiak
  REJESTR HANDLOWY: HRA 207272
  Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Osnabrück
  Numer identyfikacyjny VAT zgodnie z §27 a Ustawa o podatku od sprzedaży: DE337898569
   
 2. Dane dostępowe i hosting
  Na naszą stronę internetową można wejść bez konieczności podawania swoich prywatnych danych. Kiedy korzystasz z naszej strony, nasz serwer automatycznie zapisuje niektóre informacje, takie jak nazwa pliku, adres IP, data i godzina wejścia oraz dostawca usług internetowych (dane dostępowe). Te informacje są używane wyłącznie do zapewnienia prawidłowego działania strony i poprawy naszej oferty, a także służą zabezpieczeniu naszych interesów. Wszystkie dane dostępowe są usuwane po siedmiu dniach.

  Usługi hostingowe są świadczone przez zewnętrznego usługodawcę, któremu powierzamy przetwarzanie danych. Wszystkie dane, które zbieramy na naszej stronie, są przechowywane na serwerach tego usługodawcy zgodnie z naszą polityką prywatności. Usługodawca ma siedzibę w kraju należącym do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 3. Gromadzenie i przetwarzanie danych celem realizacji zleceń 
  Zbieramy Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy dobrowolnie nam je przekazujecie, np. podpisując umowę lub składając zamówienie, kontaktując się z nami przez formularz lub e-mail. Niektóre pola są obowiązkowe, ponieważ potrzebujemy tych danych do wykonania umowy lub rozpatrzenia sprawy, w której skontaktowali się Państwo z nami. Bez podania tych danych nie można ukończyć zamówienia lub skontaktować się z nami. Dane, które zbieramy, zależą od formularzy, w których są wprowadzane. Wykorzystujemy je do wykonania umowy i odpowiedzi na Państwa zapytania. Po wykonaniu, przetwarzanie danych zostanie ograniczone, a po okresach przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane zostaną usunięte, chyba że wyrażą Państwo jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zastrzegamy sobie prawo do dalszego korzystania z danych, o czym – w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu W tym celu należy wysłać wiadomość na nasz adres kontaktowy podany w sekcji „nasze dane kontaktowe”.

 4. Przekazywanie danych
  Aby zrealizować zamówienie, możemy przekazać Państwa dane firmie kurierskiej zajmującej się dostawą, ale tylko jeśli jest to niezbędne do dostarczenia zamówionych towarów. W zależności od wybranego przez Państwa dostawcy usług płatniczych, przekazujemy zgromadzone dane płatnicze do instytucji kredytowej obsługującej płatność i ewentualnie do wybranego przez nas lub przez Państwa dostawcy usług płatniczych. Niektórzy dostawcy usług płatniczych gromadzą dane samodzielnie, jeżeli założą Państwo u nich konto. W takim przypadku trzeba się zalogować u dostawcy usług płatniczych, aby przekazać swoje dane dostępowe. Przekazujemy dane tylko w przypadkach koniecznych do realizacji umowy, a niektórzy dostawcy usług płatniczych i kurierzy mają swoją siedzibę poza Unią Europejską. Obowiązuje wówczas również polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.

  Jeśli wyrażą Państwo zgodę, przekażemy Państwa adres e-mail i numer telefonu wybranej firmie kurierskiej, aby mogła się ona skontaktować z Państwem przed dostarczeniem zamówienia celem uzgodnienia dostawy. Zgodę można wycofać w każdej chwili poprze wysłanie wysłanie nam stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy lub poprzez wysłanie wiadomości bezpośrednio do firmy kurierskiej. Usuniemy Państwa dane, o ile nie wyrażą Państwo wyraźnej zgody na dalsze korzystanie z Państwa danych w innych celach lub o ile nie zastrzeżemy sobie prawa do dalszego korzystania z danych w ustawowo dozwolonych przypadkach.

 5. E-mail-Newsletter
  Jeśli zdecydują się Państwo zarejestrować w naszym newsletterze, będziemy używać Państwa danych osobowych, które zostały przekazane nam w celu regularnego wysyłania naszego newslettera drogą elektroniczną na podstawie Państwa wyraźnej zgody. W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez wysłanie wiadomości z taką informacją lub korzystając z linku w newsletterze. Po wyrejestrowaniu się usuniemy Państwa adres e-mail, chyba że wyrażą Państwo zgodę na dalsze przetwarzanie danych lub nie zastrzegą sobie prawa do przetwarzania danych zgodnie z ustawowymi przepisami. Newsletter jest wysyłany przez usługodawcę, który przetwarza dane na nasze zlecenie i ma siedzibę w kraju należącym do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 6. Pliki Cookies
  W celu ulepszenia naszej strony internetowej oraz zapewnienia możliwości korzystania z określonych funkcji, które umożliwiają wyświetlanie odpowiednich produktów lub do celów badań rynkowych, stosujemy na naszych stronach pliki cookies. Wykorzystanie cookies pozwala nam na analizę i ocenę zainteresowań użytkowników, co służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na jak najlepszej prezentacji naszej oferty. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które automatycznie zapisują się na urządzeniu końcowym użytkownika. Niektóre z nich usuwają się po zamknięciu przeglądarki internetowej (tzw. cookies sesyjne), a inne pozostają na urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). Czas przechowywania cookies zależy od ustawień przeglądarki internetowej użytkownika. Przeglądarkę można skonfigurować tak, aby otrzymywać informacje o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Informacje na temat zmiany ustawień cookies dostępne są w menu pomocniczym przeglądarki internetowej. W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

 7. Reklama za pomocą narzędzi do e-marketingu
  Google AdWords Remarketing to usługa oferowana przez Google LLC, która umożliwia reklamowanie strony internetowej na wynikach wyszukiwania oraz stronach osób trzecich. Podczas odwiedzania strony internetowej, plik cookie Remarketing jest automatycznie pozostawiany w urządzeniu odwiedzającego, umożliwiając wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach dzięki pseudonimowemu identyfikatorowi (ID) oraz na podstawie odwiedzanych stron.

  Przetwarzanie danych w ramach tej usługi służy ochronie prawnie uzasadnionego interesu firmy, jakim jest optymalne działanie jej strony internetowej na rynku. Dodatkowe przetwarzanie danych ma miejsce jedynie w przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z kontem Google oraz na wykorzystanie tych informacji do personalizacji reklam wyświetlanych na stronach internetowych.

  Usługa Google AdWords Remarketing jest oferowana przez Google LLC, które posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield, potwierdzający odpowiedni poziom ochrony danych. Użytkownik ma możliwość dezaktywacji plików cookie wykorzystywanych do remarketingu oraz uzyskania dodatkowych informacji na temat stosowania plików cookie i odpowiednich ustawień na stronie Digital Advertising Alliance.

 8. Wtyczki portali społecznościowych
  Na naszej  stronie internetowej korzysta się z tzw. wtyczek społecznościowych, takich jak Facebook, Google, Twitter i Instagram. Po wyświetleniu strony zawierającej wtyczkę, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami tych usługodawców. Wtyczka jest następnie przekazywana bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i integrowana z stroną. Dzięki temu, usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka wyświetliła stronę, nawet jeśli użytkownik nie posiada profilu lub nie jest zalogowany do danego serwisu społecznościowego.

  Jeśli użytkownik jest zalogowany do jednego z tych serwisów, usługodawca będzie mógł przyporządkować wizytę na stronie do profilu użytkownika w tym serwisie społecznościowym. Jeśli użytkownik korzysta z wtyczki, np. klikając przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, odpowiednia informacja zostanie przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i zachowana tam. Informacje te mogą być publikowane na danym serwisie społecznościowym i widoczne dla osób, które dodano jako kontakty.
  Polityka prywatności usługodawców opisuje cel i zakres gromadzenia danych, a także dalsze przetwarzanie i wykorzystanie tych danych. Użytkownicy mają prawo do kontaktu z usługodawcą oraz do ochrony swojej prywatności poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript”. Jeśli użytkownik nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane podczas wizyty na stronie do jego profilu w danym serwisie, powinien się wylogować z tego serwisu przed wizytą na stronie.

 9. Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa
  Mają Państwo prawo do otrzymania bezpłatnej informacji na temat swoich danych osobowych przechowywanych przez nas oraz do sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia lub przeniesienia tych danych. W przypadku pytań lub potrzeby sprostowania, zablokowania lub usunięcia danych, a także w celu wycofania udzielonej zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystania określonych danych, prosimy o kontakt z administratorem danych. Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

  Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, możecie wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych w przyszłości, jeśli uzasadnicie to swoją szczególną sytuacją. Jeśli przetwarzanie ma miejsce w celach marketingu bezpośredniego, możecie zawsze wyrazić sprzeciw. W innych przypadkach możecie złożyć sprzeciw jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

  Po wyrażeniu przez Państwa sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które będą nadrzędne wobec Waszych interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń. Jednakże, jeśli przetwarzanie danych ma miejsce w celach marketingu bezpośredniego, nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych do tego celu.

Scroll to Top